Neden Özel Antrenörle (Personal Trainer) Çalışmalı ?

İnsanların fiziksel özellikleri (vücut yapıları, duruş sorunları, sağlık durumları vb.), amaçları ve ihtiyaçları farklı olduğundan, uygulanacak egzersiz/antrenman programı tasarlanırken bu durumlar göz önünde bulundurularak çeşitli testler ve ölçümlerden elde edilen verilerle program yazılması, kişinin programdan "en iyi verimi" almasını sağlar.
Spor salonlarında mesaili çalışan hocaların yazdıkları programlar genelde  minimum risk taşıyan, genel programlardır. Çünkü bahsettiğimiz analizleri yapmak hem zahmetlidir hem de ekstra bir maddi getirisi olmadığından uğraşmak istemezler.
Bir özel antrenör (personal trainer -pt-) ise, bunun farkında olan ve size uyan bir egzersiz-beslenme programı hazırlayabilecek yeterli donanıma sahip tek kişidir. Çünkü işi salondaki tüm üyelerle değil, “sadece sizinle” ilgilenmektir. Bu açıdan bakıldığında kişiyi amacına ulaştırmak için özel antrenörün öğrencisini tanıması, fiziksel özellikleri ve kapasitesini de iyi bilmesi gerekir. 
Bunu tespit edebilmek amacıyla izlediğimiz (izlenmesi gereken) yolları başlıklar halinde şöyle tanımlayabiliriz:


Sağlık Durumunun Belirlenmesi(PAR-Q Form vb.):

Burada pt(personal trainer) kişinin sağlık geçmişini öğrenmek ve programı hazırlarken  seçeceği sistemlerin ya da hareketlerin uygunluğunu anlamak amacıyla çeşitli soruların olduğu bir form doldurtur. Örneğin kişinin diz ekleminde bir sorun varsa, alt ekstremite çalışmalarında kullanılacak hareketlerin bazıları sakıncalı olabilir.

Duruş Bozukluklarının Belirlenmesi

 Burada amaç çeşitli statik/dinamik testlerle kişinin belki de kendisinin bile farkında olmadığı kas kuvveti dengesizliklerinin ve bunların yol açtığı duruş sorunlarının belirlenmesidir. Aslında pek çok kişinin günlük hayatta çektiği ağrıların başlıca nedeni bu dengesizlikler yüzünden oluşan kifoz, lordoz, skolyoz vb. postür sorunlarıdır.
Bu sorunları tespit etmek, düzeltmeye yönelik program yazılmasında hayati önem taşır.
ÖNEMLİ NOT*: Postür ve sorunları ile ilgili daha detaylı bilgileri “makalelerim” kısmında bulabilirsiniz


Vücut Tipinin (Somatotip) Belirlenmesi:
Somatotip, bireyin vücut şeklini, çeşitli formüller aracılığıyla kategorilere ayırarak yapılan fiziksel bir sınıflandırmadır.
Diyelim ki kişi, kas kütlesini arttırmak istiyor ama ektomorf ağırlıklı bünyeye sahip biriyse, kardiyovasküler egzersizler minimumda tutulmalıdır. Ya da tam tersi endomorf özellikler gösteriyorsa yağlanmasını minimumda tutmak için kardioya da yer verilmelidir.
 *Konu ile ilgili olarak “makalelerim” kısmında okuyabileceğiniz daha detaylı bir yazı vardır. Yandaki resimde sadece 3 temel somatotip gösterilmiştir 


Beslenme Programının Belirlenmesi:
Amaç, kişinin amacı doğrultusunda günlük hayatta "uygulayabileceği” bir beslenme sistemi hazırlamaktır. Örneğin, işi nedeniyle dışarıda yemek yemek zorunda olan birisine daha pratik ve kolay bulunabilir yiyeceklerden oluşan bir öğün yazmak gerekir. Daha da önemlisi, alerjisi olan bir yiyecek olabilir ve varsa bunun bilinmesi gerekir. 

Egzersiz-Antrenman Geçmişinin Belirlenmesi:

 Tahmin ettiğiniz üzere yıllarca spor yapmış ya da yapmakta olan birisiyle,  eline hiç dumbell almamış birisinin programları aynı olamaz. Yeni başlamış bir kişiye, ileri seviyede birisinin (amaçları aynı bile olsa) yapabileceği bir programı yazmak o kişinin overtraining olmasına daha da kötüsü sakatlanmasına neden olabilir. 
 
NETİCE:
Tüm bu yazılanlara ve yapılması gereken detaylı incelemelere bakacak olursak kişinin hata yapmadan ve kendine zarar vermeden, ulaşmak istediği hedefe doğru emin adımlarla gitmesi için bir kılavuza ihtiyacı vardır. Bu kılavuz ise özel antrenördür(personal trainer) 

OKUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER 

RESİMLER İÇİN YARARLANILAN KAYNAK(LAR):
By Granito diaz (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons