Perşembe

VÜCUT TİPLERİ VE SINIFLANDIRMASI (SOMATOTİP)VÜCUT TİPLERİ VE SINIFLARNDIRMASI
(SOMATOTİP)
Etrafınızda duymuşsunuzdur kimi insanlar kilo alamamak, kimisi de çok çabuk kilo almak vb. tarzda şikayetleri vardır. Bu durum, kişilerin vücut tiplerine bağlı özellikleriyle yakından ilgilidir ve bilimde bu tiplerin belli formüllerle sınıflandırılmasına Somatotip Sınıflandırma denir.
Somatotip, hacmi önemsemeyerek, şekil kavramına veya vücut kompozisyonunun dış uygunluğuna dayanan fiziksel sınıflandırmadır. 
Bu sınıflandırmaları değişik zamanlarda farklı bilim insanları (Viola,  Ernst Kretschmer,  William H. Sheldon,  Barbara H. Heath,  J.E. Lindsay Carter) farklı yöntemlerle yapmışlardır..
Günümüzde 3 temel somatotip ve bunların çeşitli kombinasyonları kabul edilmiştir:


TEMEL SOMATOTİPLER

Günümüzde kullanılan/referans alınan temel-saf vücut tipleridir. Ancak günlük hayatta tek bir vücut tipinin özelliğini gösteren insanlara rastlamak çok zordur.
1)Ektomorf (Ectomorph)
-Dar omuz ve kalçalar vardır
-Yüzleri ince uzundur
-Dar göğüslüdürler
-Düşük vücut yağ oranlarına sahiptirler
-İnce uzun kol ve bacakları vardır
-Metabolizmaları hızlıdır
-Zor kilo alırlar (zor kaslanırlar)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:
-Metabolizmaları hızlı olduğu için, yüksek kalorili beslenmeleri antrenmanlardaki performansları açısından önemlidir.
-Kas kuvvetleri zayıf olduğu için postür problemleri oluşma ihtimali daha yüksektir.2) Mezomorf (Mesomorph)


-Omuzlar geniş, bel incedir
-Kaslı görünümleri, güçlü ön kollar ve kalçaları vardır
-Düşük vücut yağ oranına sahiptirler
-Geniş göğüslüdürler ve iyi omuz-bel oranları olur
-Kolayca kaslanırlar

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:
-Endomorflar kadar olmasa da "dikkat etmedikleri taktirde" mezomorf yapıdaki kişiler de yağlanabilirler

3) Endomorf (Endomorph)

-Geniş belleri ve dar omuzları vardır
-Kalın kemik yapısına sahiptirler
-Çabuk ve kolay yağlanır, zor zayıflarlar
-Yavaş metabolizmaları vardır

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: 
-Karbonhidratlarla araları iyi değildir. Kolay yağlanabildiklerinden özellikle kaslanmak için yapılan çalışmalarda karbonhidrat miktarı iyi ayarlanmalı, gerekirse günlük olarak değiştirilmelidir.
 

KARMA SOMATOTİPLER

İnsanların fizikleri genellikle aşırı uçlarda değildir. Bütün somatotip özelikleri gösterebilirler.
Örneğin, kişi, mezomorf ağırlıklı olup, biraz ektomorf  ya da endomorf vücut özellikleri de gösterebilir. Bu şekilde pek çok kombinasyon öngörülebilir.
Günümüzde kullandığımız sınıflandırma (Heath&Carter) çeşitli formül ve ölçümler kullanarak çıkan sonuçlara 1-9 arası puanlar verip, yukarıdaki üç temel vücut türünün hangi özelliklerinin bizde baskın olduğunu belirler. Buna göre:


Endomorfi
Puanı
Mezomorfi
Puanı
Ektomorfi
Puanı
SONUÇ
1
9
1
İleri Derece Mezomorf
9
1
1
İleri Derece Endomorf
1
1
9
İleri Derece Ektomorf
5
2
2
Dengeli endomorf
6
4
3
Mezomorfik endomorfi
5
5
2
Mezomorfi ve endomorfi
3
5
2
Endo-mezomorf
2
5
2
Dengeli mezomorf
1
6
3
Ekdomorfik mezomorf
2
4
4
Mezomorfi-ekdomorfi
2
2
5
Dengeli ekdomorf
3
2
5
Endomorfik-ekdomorf
4
2
4
Endo-ekdomorf
5
2
4
Ekdomorfik-endomorf
4
4
3
Dengeli somatotip
4
3
4
Dengeli somatotip


ifade eder.VÜCUT TİPİNİZİ ÖĞRENİN

Her ne kadar yukarıda anlattığımız formüller kadar kesin sonuç vermeyecek olsa da genel bir fikir verme açısından aşağıda verdiğim linkteki soruları yanıtlayarak hangi vücut tiplerinin özelliklerini gösterdiğinize dair bir fikir edinebilirsiniz. 
NOT:Sitenin dili İngilizce'dir
http://www.bodybuilding.com/fun/becker3.htm 


SOMATOTİP KAVRAMININ GELİŞİM AŞAMALARI
 DİKKAT: YAZININ BURADAN SONRAKİ KISMI İŞİN DETAYINI BİLMEK İSTEYEN OKURLAR İÇİNDİR. ANCAK TAM OLARAK ANLAMAK ADINA OKUMANIZI TAVSİYE EDERİM.
Bu başlık altında çok fazla formül ve hesaplamalar ile sizleri sıkmadan somatotip kavramının günümüze kadar olan gelişimini anlatmaya çalışacağım.
Yukarıda da belittiğimiz üzere, bu sınıflandırmaları değişik zamanlarda çeşitli bilim insanları farklı yöntemler kullanarak yapmışlardır. Sırasıyla bakacak olursak:

1-Kretschmer Sınıflandırması(1921)
2-Viola Sınıflandırması (1933)
3-Sheldon Sımıflandırması (1940)
4-Heath and Carter Sınıflandırması(1967)
isminde dört farklı bilimadamının yapıtığı sınıflandırma görürüz.


1- KRETSCHMER SINIFLANDIRMASI (1921) (3)

Alman psikiyatrist Ernst Kretschmer’ın manik depresif ve şizofreni ile fiziki karakterler arasında kurduğu ilişki sonucu oluşturduğu sınıflandırmadır.
Üç tip tanımlamıştır Bunlar:
Astenik: Uzun kemikli, ince yapılı, olduğundan daha uzun görünen, derisi soluk, dar omuzlu, ince adaleli, kemikli elli, dar ve düz gövdeli, kaburgaları belirgin tiplerdir.
Piknik:Orta boylu, yuvarlak hatlı, yüzü yayvan, kısa boyunlu, yağlı kalça ve üst bacakları olan tiplerdir
Atletik: Geniş omuz ve göğüslü, düz karınlı, adaleli uzuvlara sahip tiplerdir  
2-VİOLA SINIFLANDIRMASI (1933) (4)
Fizikçi Viola'nın yöntemi gövde ile üst ve alt ekstremite (kol ve bacaklar) arasındaki orantısızlıkların hesaplanmasına dayanır.
Üç tip tanımlanmıştır:
Normotip: Gövde ile uzuvlar ve karın ile göğüs kafesi orantılı
Brakitip: Gövde uzuvlardan daha büyük/uzun, karın ise göğüs kafesinden daha geniş / büyük
Longitip: Gövde uzuvlardan daha küçük/kısa, karın ise göğüs kafesinden daha dar / küçük

 

3- SHELDON SINIFLANDIRMASI (1940) (5)

Günümüzde kullandığımız sınıflandırmanın temellerini oluşturan Amerikalı psikolog William H. Sheldon, yardımcıları Stevan ve Tucker ile birlikte yaptığı çalışmalarda insanların sadece fiziki değil, kişilik özelliklerini de dikkate almak gerektiğini savunmuşlardır.
Endomorf, Mezomorf ve Ektomorf isimli üç değişik vücut tipi belirlemiştir. Daha sonra 4000 üniversite öğrencisinin önden, yandan ve arkadan fotoğraflarını çekerek Sheldon Atlası’nı (Atlas of Men) meydana getirmiştir.
Buna göre her bireyin vücut tipi üç ayrı bileşenle ifade edilmiştir. 
Bunlara 1 ile 7 arasında puan verilerek,"endomorfi", "mezomorfi" ve "ekdomorfi" puanı olarak isimlendirilmiştir.
Birinci sayı endomorfi, ikinci sayı mezomorfi, üçüncü sayı ise ekdomorfi puanıdır.


4-HEATH AND CARTER SINIFLANDIRMASI (1967) (6)
Barbara H. Heath ve J.E Lindsay Carter, bir üstte anlattığımız William H. Sheldon'un, Sheldon Atlası (Atlas of Man) kullanılarak vücut tipi belirlenen kişilere ait ölçümler üzerinde yapılan istatistiksel analizler sonucu hesaplanmış tablolar oluşturmuşlardır. Sonuç olarak somatotipi, fotoğraflara gerek duyulmadan hesaplanabilir hala getirmişlerdir.
Burada önemli bir başka nokta, Heat-Carter metodunda puanların üst limiti Sheldon'un aksine 7 değil, 9 dur.
Yukarıda KARMA SOMATOTİPLER" başlığı altında görülen tablo bu sınıflandırmaya aittir.YARARLANILAN KAYNAKLAR:
1) Özbek, M.(2000) Dünden Bugüne İnsan  Ankara: İmge
2) http://www.genelbilge.com/somatotip.html
3) Kretschmer E. (1921) Korperban und Charakter 26.Baskı. Berlin: Springer Verlag
4) Viola J. (1921) La Costituzione Individuale. L. Cappelli Bologna
5) Sheldon W.H., Dupertuis C.M. ve Mc Dermott E.(1954)  Atlas of Men. New York: Harper and Brothers
6) Heath B.H. and Carter J.E (1967) A modified somatotype Method  Am. J. Phys. Anthrop